მონაცემთა უსაფრთხოება

ვებ-გვერდის ვიზიტის და ჩვენი სერვისების გამოყენების დროს თქვენ ეთანხმებით მოცემულ დოკუმენტს, რომელიც არის “წესები და პირობების” შეთანხმების ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს შეთანხმებას მომხმარებელსა და კომპანიას შორის.

1. კომპანიის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია

1.1 პირადი ინფორმაცია

ინფორმაცია, რომელიც გამოიყენება იდენტიფიცირებისთვის ან დაკავშირებისთვის. პირადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს სახელს და გვარს, ტელეფონის ნომერს, ელ-ფოსტას და მისამართს. ვებ-გვერდზე ანგარიშის შექმნის დროს, კომპანიას შეუძლია მოითხოვოს ამ ინფორმაციის სრულად/ნაწილობრივ შევსება.

1.2 შეკვეთის ინფორმაცია

კომპანიის ვებ-გვერდზე პროდუქტის ან სერვისის შეძენის შემთხევაში, კომპანია აუცილებლად მოითხოვს დამატებით ინფორმაციას.

შეკვეთის დროს კომპანიას შეუძლია მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია, როგორიცაა მიმღების ტელეფონი, ზუსტი მისამართი და სხვა მიტანასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

1.3 სხვა ინფორმაცია

ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია იღებს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის ვიზიტის შემთხვევაში: IP მისამართი, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი, ენა, ვიზიტის და თარიღის დრო, ადგილმდებარეობა და სხვა ინფორმაციები, რომლებიც დაკავშირებულია ვებ-გვერდის გამოყენებასთან.

2. კომპანიის მიერ ინფორმაციის გამოყენება

2.1 პირადი ანგარიში

ვებ-გვერდზე პირადი ანგარიშის შესაქმნელად. (მაგალთად: სახელი და ელ-ფოსტა)

2.2 შეკვეთა

შეკვეთის მისაღებად. (მაგალითად: ტელეფონი და მისამართი)

2.3 მარკეტინგი

პირადი ინფორმაციის ანალიზისთვის და მომხმარებლისთვის სასურველი პროდუქტის მიწოდებისთვის. (მაგალითად: სახელი, მომხმარებლის ქცევის ანალიზი)

3. კომპანიის მიერ მესამე პირისთვის ინფორმაციის გადაცემა

კომპანიას არ აქვს უფლება მიყიდოს ინფორმაცია მესამე პირს. კომპანიას შეუძლია გადასცეს ინფორმაცია მესამე პირს იმ შემთხევაში, თუ ეს აუცილებელია ტრანზაქციის, სერვისის ან შეკვეთის დასასრულებლად. კომპანია ვალდებულია გაუზიაროს ინფორმაცია მესამე პირს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას დაეკისრება შესაბამისი კანონიერი ვალდებულება.

4. Visa/MasterCard ბარათით გადახდა

კომპანიას არ ინახავს და არ გადასცემს მომხმარებლის Visa/MasterCard ბარათის ინფორმაციას. გადახდის უსაფრთხოებას სრულად უზრუნველყოფს სს თიბისი ბანკი.

 

კომპანია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის გაფრთხილების გარეშე, განაახლოს/შეცვალოს ან გააუქმოს მოცემული შეთანხმება.